do góry
adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
Punkt przyjęć dzielnicowych - ul. Zwycięstwa 6 (Czeladź Piaski)Wejście do Urzędu Miasta, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych, znajduje się od strony parku Kamionka.Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Sprawy społeczne Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czeladzi


budynek Urzędu Miasta, ulica Katowicka 45, pokój nr 206  (II piętro),
tel. (32) 76-37-983 lub (32) 76-37-977.


 Godziny urzędowania:


- poniedziałek od godz. od 7.30 do 17.00
- od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30
- piątek od 7.30 do 14.00


Głównym zadaniem komisji jest prowadzenie czynności zmierzających do orzeczenia wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.


Wymagane dokumenty: pisemny wniosek – zgłoszenie osoby nadużywającej alkoholu przez współmałżonka lub innego członka rodziny, sąsiada, Policję, Prokuraturę, kuratora sądowego, zakład pracy, szkołę, inne osoby, czy instytucje.
Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miasta Czeladź, pok. 206 ( II piętro).
Sposób załatwienia sprawy: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmuje wobec osoby uzależnionej od alkoholu czynności zmierzające do orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

W pierwszej kolejności są to czynności związane:


1. Z uzupełnieniem dokumentacji  (informacje z MOPS, z Policji).
2. Z działaniem motywującym osobę z problemem alkoholowym do podjęcia dobrowolnego leczenia w placówce lecznictwa odwykowego. W trakcie działań motywujących osoba z problemem alkoholowym może wyrazić chęć podjęcia dobrowolnego leczenia. W takim przypadku leczenie można podjąć w placówce lecznictwa odwykowego, bez względu na miejsce zamieszkania.
3. W przypadku, gdy zgłoszona we wniosku osoba pomimo podejmowanych przez komisję działań motywujących, nie wyraża zgody na leczenie odwykowe, a w związku z nadużywaniem alkoholu powoduje rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchyla się od pracy, albo systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny kierowana zostaje przez komisję na badanie do biegłych sądowych: psychologa i psychiatry w celu wydania pisemnej opinii  w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Biegły w opinii przy stwierdzeniu uzależnienia od alkoholu wskazuje rodzaj zakładu leczniczego (stacjonarnego lub niestacjonarnego).
4. Po wydaniu opinii przez biegłego komisja kieruje do Sądu Rejonowego właściwego w/g miejsca zamieszkania lub pobytu osoby,  której postępowanie dotyczy, wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Sąd Rejonowy wydaje postanowienie w postępowaniu nieprocesowym.
5.Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U.z 2015 roku poz. 1286 z późn. zm.).

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 2/2016 Burmistrza Miasta Czeladź 16-03-30 17:48 50.54KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 2/2016 Burmistrza Miasta Czeladź

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H