adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
Samospis internetowy w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań!Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Aktualności Lista aktualności
29 2021
kategoria:
Aktualności
WFOŚiGW dofinansuje usuwanie azbestu
WFOŚiGW dofinansuje usuwanie azbestu

Burmistrz Miasta Czeladź informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW w zależności od stopnia pilności usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów azbestowych może wynosić do:

  1. 100% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż 800zł/Mg odpadów zawierających azbest dla demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest – dla I stopnia pilności,
  2. 90% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż 720 zł/Mg odpadów zawierających azbest dla demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest – dla II i III stopnia pilności,
  3. 100% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż 600 zł/Mg odpadów zawierających azbest, dla zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.

Stopień pilności określony jest w inwentaryzacji azbestu, będącej załącznikiem do „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czeladź na lata 2017-2032”, który dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Czeladź.
I stopień - wymagane pilne usunięcie azbestu,
II stopień – wymagana ponowna ocena stanu w terminie do 1 roku,
III – wymagana ponowna ocena stanu w terminie do 5 lat.

Termin zakończenia zadania upływa 30.09.2021 r.

W związku z powyższym, zwracamy się do mieszkańców Miasta Czeladź, użytkowników i właścicieli wyrobów zawierających azbest (osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe), którzy chcą pozbyć się azbestu ze swoich nieruchomości, aby zgłaszali chęć uczestnictwa w ww. konkursie.

Zgłoszeń należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 maja 2021r. do godziny 14.00 w Urzędzie Miasta Czeladź, ul. Katowicka 45, 41 250 Czeladź.
Tel. (032) 76 37 966

Warunkiem zakwalifikowania do realizacji ww. zadania jest fakt ujęcia nieruchomości, dla której składane jest zgłoszenie w ,,Inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest” sporządzonej dla Miasta Czeladź.

Przypominamy, że zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest na właścicielu spoczywa obowiązek inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury.

Źródło: Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry