do góry
adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
Sprawdź jakość powietrza w mieście. Pomiary na żywo z 5 czujników.Punkt przyjęć dzielnicowych - ul. Zwycięstwa 6 (Czeladź Piaski)Wejście do Urzędu Miasta, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych, znajduje się od strony parku Kamionka.Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Aktualności Lista aktualności
16 marca 2020
kategoria:
Aktualności
Logotyp firmy Alba
Logotyp firmy Alba

Szanowni mieszkańcy.

Informujemy, że w związku z zaistniałą siłą wyższą w postaci epidemii koronawirusa (COVID-19) możliwe jest wprowadzenie ograniczeń w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Miasto Czeladź zostało poinformowane przez firmę ALBA, która odpowiedzialna jest za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu naszego miasta, iż w najbliższym czasie może wystąpić sytuacja znacznej absencji pracowników zdolnych realizować odbiór odpadów. Wobec powyższego należy ustanowić hierarchię w kolejności odbierania odpadów.

Priorytetowe będzie odbieranie odpadów zmieszanych i biodegradowalnych z powodu ich niestabilności, zachodzenia procesów gnilnych i związanych z tym zagrożeń i uciążliwości. W razie potrzeby zmniejszona zostanie w pierwszej kolejności częstotliwość odbierania odpadów zbieranych selektywnie (metal, tworzywa sztuczne, szkło, papier).


Zwracamy się do Państwa z apelem o bardzo rozważne postępowanie z odpadami i ograniczenie ich powstawania. Prosimy o nie wyrzucanie takich odpadów, których nie musicie się Państwo pozbyć jak najszybciej, np. kartonów lub innych opakowań ze sprzętu gospodarstwa domowego, gruzu, odpadów wielkogabarytowych, słoików, butelek, gazet, itp.


W przypadku wystąpienie obniżonych możliwości w odbieraniu odpadów rozważane jest zaniechanie odbierania odpadów selektywnych lub odbieranie wszystkich odpadów jednym transportem bez zachowania odrębności dla poszczególnych frakcji wraz ze zmniejszeniem częstotliwości ich odbioru.

O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej www.czeladz.pl oraz portalu Facebook.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H